Magic Efecto Botox

Polityka prywatności strony internetowej www.silog.pl

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy Silog Sp. z o.o.  zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Silog Sp. z o.o. ul.Wiertnicza 149, 02-952 Warszawa

3. Na naszej stronie internetowej zbieramy następujące dane osobowe:

• Imię i nazwisko
• Adres e-mail

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy dane w bazie, by informować Klientów o aktualnych wydarzeniach, ofertach handlowych. Klient może zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili można podjąć decyzję o rezygnacji.

5. Każdy Użytkownik naszej strony ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub niekorzystania z naszej strony.

6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim.

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij e – mail pod adres admin@silog.pl lub listem poleconym na adres: Silog Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 149, 02-952 Warszawa