Magic Efecto Botox
Polityka prywatności

Silog Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Silog Sp. z o.o i użytkownika serwisów oraz biuletynów należących do Silog Sp. z o.o obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.silog.pl

Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Silog Sp. z o.o nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników swoich serwisów i czasopism.

W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Silog Sp. z o.o.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów nalezacych do Silog Sp. z o.o można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

Wymagane są tylko niezbędne dane. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia.

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do Silog Sp. z o.o wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala Silog Sp. z o.o zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

Silog Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Silog Sp. z o.o rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Silog Sp. z o.o. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Silog Sp. z o.o.

Cookies (Ciasteczka)

Serwis internetowy należący do Silog Sp. z o.o wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies zapewniają także prawidłowe funkcjonowanie współpracy z partnerami serwisu i naliczanie odpowiednich prowizji partnerom. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.